Top


Endüstriyel tesislerde mimari, inşaat ve mekanik sistem projeleri ve uygulamaları yapılmaktadır.

Santes taahhüt firması olmasına rağmen, bütün uygulamalarında Mimarlık, Mühendislik ve Tasarım çalışmalarını en önemli konu olarak ele almaktadır. Dolayısıyla her bir proje ve mühendislik çalışmasını, mümkün olan en iyi şekilde yapmaya özen göstermektedir. Tasarım konularında, mühendislik bölümünde çalışanların tecrübeli ve eğitimli olması ve bu grup personelinin kendisini geliştirmesi ve araştırma yapması hedeflenmektedir. Bunun için tüm ana teknik personelin şirket içi seminerlerle bilgi aktarımı ile yurt içi-yurt dışı seminerlere katılmasına itina gösterilmektedir. SANTES Merkez binada, mühendis ve teknik ressamdan oluşan tasarım grubu şirketin ihtiyacı olan mühendislik hizmetlerini vermektedir. Diğer taraftan her şantiye, projenin ihtiyacına göre gerekli sayıda proje mühendisleri ve teknik ressamlar bulundurmaktadır.

Bütün taahhüt işlerinde temel mühendislik ve sistem tasarımı ilk önce SANTES Mühendislik Grubunca hazırlanmaktadır. SANTES Merkez Mühendislik Grubu, Şantiye proje grubunun ihtiyaç duyduğu tüm tasarım işlerini tamamlar ve destek olur. Bunun dışında ihtiyaç duyulması halinde, sektördeki diğer proje ve mühendislik grubuyla işbirliğine girebilmekte, onlardan destek alınabilmektedir. Yoğun bir proje hazırlama trafiğinde, projenin bazı bölümlerini hazırlamak için bu gruplarla TAŞERON anlaşması yapılmakta ve hazırlanan tüm bu projeler SANTES Proje Grubunca kontrol edilmektedir.

Şirket, uluslararası projelerde bir çok yerli-yabancı ortaklıklarla koordineli olarak çalışmaktadır. SANTES'in sektöreki diğer firmalarla olan iyi ve güvenli ilişkileri, ihale safhasında ve uygulama safhasında yatırımcıya büyük avantajlar ve ekonomik çözümler kazandırmaktadır.