TopFizibilite Çalışmalar;
Yatırımcıların isteği doğrultusunda, taahhüt safhasında sistem seçimi ve optimum işletme maaliyet çalışmaları yapılmaktadır. Tasarım projelerinin işverence temin edilmesinde bağlı olmadan, projelendirme dahil fizibilite çalışması hizmeti verilebilmektedir.


Proje ve Tasarım Çalışmaları
Yatırımcının isteği doğrultusunda, taahhüt safhasında sistem seçimi ve optimum işletme maliyet çalışmaları yapılmaktadır. Tasarım projelerinin işverence optimum temin edilmesine bağlı olmadan, projelendirme dahil fizibilite çalışması hizmeti verebilmektedir. SANTES ihtiyaç uyugulama ve as build projeleri hazırlamaktadır.


Proje ve Tasarım Çalışmaları;
Santes taahhüt firması olmasına rağmen, bütün uygulamalarında Mühendislik ve Tasarım çalışmalarını en önemli konu olarak ele almaktadır. Dolayısıyla her bir proje ve mühendislik çalışmasını, mümkün olan en iyi şekilde yapmaya özen göstermektedir.
Tasarım konularında, mühendislik bölümünde çalışanların tecrübeli ve eğitimli olması ve bu grup personelinin kendisini geliştirmesi ve araştırma yapması hedeflenmektedir. Bunun için tüm ana teknik personelin şirket içi seminerlerle bilgi aktarımı ile yurt içi-yurt dışı seminerlere katılmasına itina gösterilmektedir.
SANTES Merkez binada, mühendis ve teknik ressamdan oluşan tasarım grubu şirketin ihtiyacı olan mühendislik hizmetlerini vermektedir. Diğer taraftan her şantiye, projenin ihtiyacına göre gerekli sayıda proje mühendisleri ve teknik ressamlar bulundurmaktadır.


Bütün taahhüt işlerinde temel mühendislik ve sistem tasarımı ilk önce SANTES Mühendislik Grubunca hazırlanmaktadır. SANTES Merkez Mühendislik Grubu, Şantiye proje grubunun ihtiyaç duyduğu tüm tasarım işlerini tamamlar ve destek olur. Bunun dışında ihtiyaç duyulması halinde, sektördeki diğer proje ve mühendislik grubuyla işbirliğine girebilmekte, onlardan destek alınabilmektedir. Yoğun bir proje hazırlama trafiğinde, projenin bazı bölümlerini hazırlamak için bu gruplarla TAŞERON anlaşması yapılmakta ve hazırlanan tüm bu projeler SANTES Proje Grubunca kontrol edilmektedir.


Şirket, uluslararası projelerde bir çok yerli-yabancı ortaklıklarla koordineli olarak çalışmaktadır. SANTES'in sektördeki diğer firmalarla olan iyi ve güvenli ilişkileri, ihale safhasında ve uygulama safhasında yatırımcıya büyük avantajlar ve ekonoik çözümler kazandırmaktadır.


Malzeme temini, işletmeye alma ve eğitim; Şirket aşağıda belirtilen elektro mekanik konularda uzmanlaşmış ve büyük projelere imza atmıştır;

  • Her çeşit malzeme ve ekipmanın siparişi, temini ve istenilen en kısa zamanda ise yetiştirilmesi,
  • Proses ekipmanları vs.. dahil, her çeşit elektro-mekanik sistemin işletmeye alınması ve test edilmesi,
  • Tamamlanmış işler için, işletme ve eğitim hizmetlerinin pratik ve teorik olarak verilmesidir.


Taahhüt İşleri ve Sistem Bakımları;
Şirket, taahhüt işlerinde, bakım dahil komple işin yapımını üstlenmektedir. SANTES servis bakım hizmetleri; kurulu tüm elektro mekanik sistemlerin performans testleri ile işletme şartlarını kontrol ederek, onların en verimli şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Bu çalışmalar, tesisin dizayn şartlarında tavsiye edilen set değerlerinde ve öngörülen enerji tüketim maliyetlerine uygun olarak çalışmasını sağlamaktadır.


Özel Ekipman İmalatları;
SANTES taahhüt ettiği işlerindeki alt bazı özel mekanik ekipmanları gerekirse, iş ortağı fabrikalarında imal ettirmektedir.
Bu imalatlar kısaca;

  • Özel tasarlanmış çelik konstrüksiyonlar (paslanmaz çelik, karbon çelik, alüminym vs... )
  • Hava Kanalları
  • Tanklar
  • Isı Değiştiricileri.